Z naszego podwórka

Polecam KYLOS hosting

Południową granicę Polski Piastów Tworzyła Puszcza Karpacka, na skraju której znajdowały się strażnice i grody broniące tych terenów od południa. Do grodów tych należały m.in.  Bobowa, Stróże, Gródek, Szymbark, Gorlice i Biecz.

Znaczącą rolę w zasiedleniu Puszczy Karpackiej odegrały rody rycerskie takie jak Gryfici, Strzemieńczykowie, Odrowąże, Bogorie i Zadory oraz biskupi krakowscy, tynieccy benedyktyni i urzędnicy królewscy. Od X do XIV wieku miały tu miejsce fale osadnictwa niemieckiego, rycerskiego, mieszczańskiego i chłopskiego.

Jednym ze znakomitszych rodów ówczesnych czasów był ród Odrowążów, który przybył do Polski z Moraw. W uznaniu zasług oddanych Mieszkowi I zdobyli mocną pozycję polityczną, społeczną i gospodarczą. Potomkiem jednej z gałęzi tego rodu był Dominik Pieniążek herbu Odrowąż z Iwanowic, który 4. października 1279 roku założył Dominikowice, jedną z najstarszych osad obecnego powiatu gorlickiego. Akt nadania otrzymał od księcia Bolesława Wstydliwego.

Obszar Dominikowic był duży, bo liczył ok 2400 ha ale o małym znaczeniu gospodarczym z uwagi na duże zalesienie oraz małą urodzajność ziemi.

Poprzez proces wyodrębniania się kolejnych osad z terenów należących pierwotnie do Dominikowic, obszar tej wioski ulegał stopniowemu uszczupleniu. Cały wiek XIV Ziemia Biecka była terenem akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez Kazimierza Wielkiego. I tak w 1339  r. powstały Brunary, 1348 r. - Moszczenica, Libusza i Binarowa, 1351 r. - Sitnica, 1354 r.- Gorlice, 1363 r. - Kryg, Kobylanka i Lipinki, 1365 r. - Sokół, 1388 r. - Siary.

Czytaj więcej...

Wieś położona u podnóża Dubnakowej Góry (479 m n.p.m.) i Łysuli (551 m n.p.m.), w dolinie bezimiennego potoku stanowiącego lewobrzeżny dopływ Lipianki. Centrum wsi leży ok. 320 m n.p.m., zabudowania są na wysokości około 300-400 m n.p.m. a najwyżej położone zabudowania na wysokości ok. 400 m n.p.m. Zabudowania Krygu rozciągają się na północ i na południe od tzw. "Cesarskiej Drogi" z Gorlic do Dukli.

Na terenie wsi znajduje się kilkadziesiąt szybów naftowych (obecnie w znacznej części likwidowanych). Historia wydobycia ropy naftowej w okolicy wsi sięga XIX wieku. Najbardziej znana - kopalnia "Petrol".

W centrum wsi znajduje się również kościół z lat 30. XX wieku. Parafia w Krygu powstała w 1930 roku, po odłączeniu się od Libuszy. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski powstał w latach 1932-34, pierwszym proboszczem był ksiądz Adam Chmiel. Murowana trzynawowa świątynia  została konsekrowana przez abpa Jerzego Ablewicza 3 maja 1964 roku.

Galeria zdjęć